Thông báo kết quả chỉ định thầu

Tu bổ, tôn tạo tiền đường An Lá xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

.

File ttài liệu:
thông báo kết quả chỉ định thầu đền An Lá.pdf

Các Tin khác