Quay lại

Số hiệu3114/QÐ-BVHTTDL
Trích yếuKẾ HOẠCH
Phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BVHTTDL ngày tháng 12 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Ngày ban hành07-12-2021
File 1KH phổ biến giáo dục pháp luật kèm the 3114.pdf
Lĩnh vựcVăn bản khác
Loại Văn bảnKế hoạch
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch