Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Quyết định2223/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-08-2021
Quyết định2223/QÐ-BVHTTDLQUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định h ướng đến n ăm 2030” c ủa Bộ Văn h óa, Thể thao v à Du lịch giai đoạn 2021-2025Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-08-2021
Quyết định2224/QÐ-BVHTTDLCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-08-2021
Quyết định2225/QÐ-BVHTTDLCông bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-08-2021
Nghị định2228/VBHN-BVHTTDLTHÔNG TƯ Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư việnBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa28-05-2024
Quyết định2267/QĐ-UBNDQĐ bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hànhUBND TỉnhVăn bản khác10-11-2023
Quyết định2268/QĐ-UBNDQĐ bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Chủ tịch UBND tỉnh ban hànhUBND TỉnhVăn bản khác10-11-2023
Quyết định2289/QĐ-BVHTTDLQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa20-09-2022
Quyết định2292/QÐ-BVHTTDLBan hành Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác13-08-2021
Quyết định2299/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mớiBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác16-08-2021
Nghị định24/2020/NĐ-CPQuy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, biaChính PhủVăn bản khác24-02-2020
Kế hoạch2415/KH-BVHTTDLKẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác13-07-2021
Quyết định25/2023/QĐ-UBNDQuyết định Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định UBND TỉnhVăn bản khác08-08-2023
Quyết định2576/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân” phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn (VNews), Thông tấn xã Việt NamBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác06-10-2021
Quyết định2594/QĐ-BVHTTDLvề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản lý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchThể thao09-07-2018
Thông tư2594/QĐ-BVHTTDLThông tư hướng dẫn nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa06-07-2018
Nghị định26/2024/NĐ-CPThông tư về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư phápChính PhủVăn bản khác01-03-2024
Quyết định2605/QĐ-BVHTTDLQUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa23-11-2023
Thu tuc hanh chinh2700/BVHTTDL-VHCSV/v tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác30-07-2021
Quyết định2842/QÐ-BVHTTDLCông bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của các Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp BộBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-10-2023