Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh tổ chức Diễn đàn “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh tổ chức Diễn đàn “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”

Thiết thực chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28-6); ngày 22/6/2022, tại Hội trường Công an tỉnh Nam Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh tổ chức Diễn đàn “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”. Dự diễn đàn có các đồng chí: Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Lan Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, cùng gần 500 hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức của 3 ngành.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã được nghe diễn giả Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX, X; nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đại biểu Quốc hội khóa XI, XII chia sẻ về các giá trị của gia đình; về tổ chức cuộc sống gia đình, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; về nhận thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức đối với vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình; vai trò của phụ nữ trong vun đắp, phát triển hệ giá trị gia đình thời kỳ mới; một số kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc…

Tiến sĩ Lê Doãn Hơp, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng
nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ, trao đổi tại
Diễn đàn "Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam"

Ảnh: Hoa Xuân

Diễn đàn “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” là một trong những hoạt động quan trọng, ý nghĩa nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Thông qua diễn đàn còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, hội viên phụ nữ trong tỉnh trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, gìn giữ cuộc sống cũng như các giá trị của gia đình. Từ đó xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Các Tin khác