Kiểm tra công tác cải cách hành chính, năm 2023

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, năm 2023

.

File ttài liệu:
vb3-1568...pdf

Các Tin khác
- Kế hoạch CCHC năm 2023 của Sở VHTTDL 13/12
- Kế hoạch Tổ chức môn JuJitsu trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại tỉnh Nam Định 07/12
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In Tái bản sách “Mười bốn vị hoàng đế thời Trần” 02/12
- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê hội trường, ăn uống phục vụ Ngày của Phở 12 tháng 12 02/12
- Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Ngày của Phở 12 tháng 12” tại Nam Định 01/12
- Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Ngày của Phở 12 tháng 12” tại Nam Định 01/12
- Quyết định Quy định về việc xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp 16/11
- Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022 14/11
- Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân " 12/11
- Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng chính phủ 10/11
- v/v ban hành Quy chế xét công nhận sáng kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/11
- Kế hoạch Tổ chức Lễ Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Nam Định lần thứ IX 07/11
- Quyết định v/v ban hànH Quy chế hoạt động của BCĐ Cải cách hành chính Sở VHTTDL 07/11
- Quyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng Sở VHTTDL 07/11
- Kế hoạch Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022- 2025 02/11