Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

.

File ttài liệu:
BC PBGDPL nam 2019.pdf

Các Tin khác
- Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 25/12
- Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở VHTTDL 16/12
- Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019 của Sở VHTTDL 02/12
- Báo cáo 9 tháng đầu năm 2019 27/09
- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quí II năm 2019 11/09
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2019 25/07
- BC Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019 17/06
- V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 06/06
- V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 06/06
- Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí II/2019, Triển khai nhiệm vụ III/2019 của Sở VHTTDL 05/06
- Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 27/05
- Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 04/04
- Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quý 1/2019 Triển khai nhiệm vụ 11/2019 11/03
- Báo cáo Tóm tắt tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2018, tình hình triển khai Kế hoạch CCHC năm 2019 của Sở VHTTDL 25/02
- Báo cáo Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 15/02