Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua những lá phiếu bầu cử của mình, người dân trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước. Để cuộc bầu cử được diễn ra thành công tốt đẹp, công tác chuẩn bị gồm nhiều nội dung trọng tâm, trong đó công tác thông tin, tuyên truyền là một trong những nội dung quan trọng. Xác định rõ mục đích, ý nghĩa của công tác tuyên truyền trong việc tạo nên thắng lợi của cuộc bầu cử lần này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định với vai trò là cơ quan chuyên môn giúp việc Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền Cuộc bầu cử của tỉnh đã cùng với các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện nhiều phần việc theo sự chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh và Tiểu ban Chỉ đạo Công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền cổ động trực quan và chủ động triển khai các hoạt động phục vụ cho công tác bầu cử với hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngay sau khi Kế hoạch số 01/KH-TBTT của Tiểu ban Chỉ đạo Công tác tuyên truyền của tỉnh được ban hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động thành lập Ban Tổ chức của Sở, phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ; trong đó hướng dẫn cụ thể các địa phương, đơn vị kẻ vẽ, dàn dựng cụm cổ động, tranh tuyên truyền, thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, pa nô, áp phích, tổ chức các hoạt động thông tin lưu động ở các điểm bầu cử, các xã, phường, thị trấn, nơi niêm yết danh sách cử tri và những người ứng cử; hướng dẫn cán bộ văn hóa cơ sở trang trí, khánh tiết các khu vực bỏ phiếu theo chỉ đạo. Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của các địa phương, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng Lãnh đạo Sở VHTTDL dự khai mạc Triển lãm tranh
cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực tế cho thấy, tại các địa phương trong tỉnh, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố Nam Định đều thực hiện tốt việc tham mưu, xây dựng kế hoạch tuyên truyền Cuộc bầu cử tại địa phương và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Tính đến ngày 10/5/2021, ước tính toàn tỉnh đã xây dựng được trên 200 cụm cổ động, kẻ vẽ, in ấn được 20.000m2 pa nô các loại, chăng treo được trên 7.000 băng rôn, khẩu hiệu; tổ chức treo và vận động nhân dân treo hàng chục vạn cờ Tổ quốc và cờ phướn các loại. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được gắn kết, phối hợp lồng ghép với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong tháng 4 và tháng 5 năm 2021. Nhiều địa phương bên cạnh việc tuyên truyền cổ động trực quan truyền thống đã có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới, nhằm góp phần lan tỏa khí thế tưng bừng, phấn khởi tới các tầng lớp nhân dân như: huyện Vụ Bản điều chỉnh kế hoạch tổ chức Cuộc thi thông tin tuyên truyền lưu động, diễu hành cổ động bằng xe cơ giới trên phạm vi toàn huyện bằng hình thức trang trí pa nô, khẩu hiệu, loa phát thanh trên xe thông tin lưu động và đồng loạt ra quân diễu hành trong cùng một thời điểm ngày 16 tháng 5 năm 2021 mà không tập trung tại huyện để phù hợp công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; huyện Nam Trực có phong trào cán bộ đảng viên gương mẫu tự nguyện trích tiền cá nhân mua cờ ủng hộ công tác tuyên truyền cổ động trực quan trong ngày bầu cử…

Tại thành phố Nam Định, khu vực trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đường đôi Nguyễn Du và các điểm đầu của tỉnh, với nhiệm vụ được phân công là xây dựng các cụm pa nô, tranh cổ động, kẻ vẽ, chăng treo các pano, khẩu hiệu, băng rôn, áp phích, cờ, phướn các loại…, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm đã khẩn trương thiết kế, in ấn và thực hiện trang trí tuyên truyền. Đến nay, Trung tâm đã hoàn thành việc thi công 3 cụm cổ động (kích thước 3,6m x 15m) tại khu vực hồ Vị Xuyên và khu vực trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 10 cụm cổ động (kích thước 4,1m x 15m) tại địa bàn các huyện Xuân Trường, Ý Yên, Nam Trực, Mỹ Lộc, đảo giao thông Lộc An, Quốc lộ 10 và các điểm đầu vào thành phố Nam Định; chăng treo trên 300 m2 băng rôn, treo và lắp dựng 450m2 pa nô, khẩu hiệu trên địa bàn thành phố Nam Định. Tại các khu vực trung tâm, khu vực hồ Vị Xuyên, khu vực trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Trung tâm đã lắp dựng 30 hộp tranh trang trí và treo 500 cờ chuối.

Bên cạnh đó, nhằm kịp thời cung cấp các tư liệu, hình ảnh liên quan tới công tác tuyên truyền cuộc bầu cử để các địa phương, đơn vị triển khai các hoạt động thông tin, trưng bày triển lãm, ngay từ đầu tháng 3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh tập trung sáng tác, biên tập 12 mẫu tranh cổ động, 11 nội dung khẩu hiệu tuyên truyền, cụ thể hóa 02 mẫu trang trí trong và ngoài khu vực bỏ phiếu đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BNV và hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định. Cùng với việc sáng tác, biên tập các mẫu tranh, đơn vị cũng đã chủ động biên tập bài viết, bài phát thanh để gửi cho các địa phương tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, thông tin lưu động; tổng hợp, biên tập và phát hành trên 200 đĩa CD “Ca khúc và hỏi đáp pháp luật bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” với 10 ca khúc nhạc tuyên truyền và 63 câu hỏi - đáp tuyên truyền theo tài liệu hướng dẫn tuyên truyền do Sở Tư pháp cung cấp gửi cơ sở làm tư liệu thông tin tuyên truyền. Đây thực sự là những tư liệu tuyên truyền thiết thực, hiệu quả để các địa phương làm tài liệu căn cứ triển khai thực hiện trong các đợt tuyên truyền của Cuộc bầu cử.

Công tác trưng bày, triển lãm cũng được Sở VHTTDL quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Ngày 14/5/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tiền sảnh Nhà Văn hóa 3-2 thành phố Nam Định với 63 tranh cổ động. Đây là các tác phẩm được tuyển chọn từ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức nhằm truyền tải đến người xem những chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV 2 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ… Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 14/5/2021 đến ngày 28/5/2021.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo sát sao các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn chủ động xây dựng kế hoạch, dàn dựng các tiết mục, chương trình nghệ thuật có nội dung gắn với tuyên truyền Cuộc bầu cử, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sắp xếp lịch luyện tập, chủ động tiếp nhận, tổng hợp đăng ký của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố để sẵn sàng tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân trong tỉnh khi tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cho phép.

Cũng trong dịp này, các đơn vị sự nghiệp của ngành cũng tăng cường tổ chức các hoạt động: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tổ chức đợt chiếu phim tuyên truyền cho học sinh, sinh viên tại các rạp trên địa bàn thành phố, chiếu phim tuyên truyền lưu động; duy trì phát thanh mỗi ngày 03 buổi về Cuộc bầu cử gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn trong quý II năm 2021. Đội tuyên truyền lưu động của Trung tâm thường xuyên hoạt động trên các tuyến phố trung tâm của thành phố Nam Định. Thư viện tỉnh tổ chức giới thiệu sách, báo, tư liệu với chuyên đề ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, lịch sử truyền thống Quốc hội Việt Nam; Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân… để phục vụ bạn đọc. Bảo tàng tỉnh giới thiệu các hiện vật về Đảng, Bác Hồ; những hiện vật tiêu biểu thể hiện những bước tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh để phục vụ khách tham quan…

Với tinh thần chủ động, sẵn sàng chào đón ngày hội lớn, cùng với cả nước hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và các tầng lớp nhân dân trong Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, góp phần lan tỏa khí thế tưng bừng của ngày hội lớn tới các tầng lớp nhân dân./.

Các Tin khác
- Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định cùng Lãnh đạo Sở VHTTDL và các sở, ngành chức năng của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Giao Thuỷ 12/05
- Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số di tích lịch sử - văn hóa 06/05
- Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra thực tế công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các Huyện, Thành phố Nam Định 04/05
- Nam Định tham gia thi Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc năm 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc 26/04
- Hội nghị Phối hợp cài đtặ ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động tại Sở VHTTDL 16/04
- Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở VHTTDL 06/04
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số di tích lịch sử - văn hóa, danh lam - thắng cảnh trên địa bàn tỉnh 25/02
- Thông cáo báo chí về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định 05/02
- Đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 03/02
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định ủng hộ đồng bào miền Trung bão lũ 06/11
- Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/10
- Mít tinh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) 29/09
- Nam Định tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX 26/09
- Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và bế mạc Đại hội 25/09
- Đường phố Thành Nam và các huyện rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) 23/09