Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban Quý I-2024
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban Quý I-2024
V/v hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI năm 2024
V/v hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI năm 2024
V/v hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi thiết kế, sáng tác Logo và Slogan Du lịch Hà Nam
V/v hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi thiết kế, sáng tác Logo và Slogan Du lịch Hà Nam
Hỗ trợ thông báo Cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2024
Hỗ trợ thông báo Cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2024
Thể lệ cuộc thi thiết kế, sáng tác logo và slogan du lịch Hà Nam
Thể lệ cuộc thi thiết kế, sáng tác logo và slogan du lịch Hà Nam
Tuyên truyền hoạt động văn hoa, thể thao, du lịch tại khu vực Quảng trường Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Trần và chùa Phổ Minh, phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định
Tuyên truyền hoạt động văn hoa, thể thao, du lịch tại khu vực Quảng trường Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Trần và chùa Phổ Minh, phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định
Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá về các sự kiện, lễ hội tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá về các sự kiện, lễ hội tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hải Dương
v/v hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ và Lễ hội Hoa Ban năm 2024
v/v hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ và Lễ hội Hoa Ban năm 2024
V/v thông tin một số hoạt động, sự kiện và chương trình xúc tiến du lịch Nghệ An năm 2024
V/v thông tin một số hoạt động, sự kiện và chương trình xúc tiến du lịch Nghệ An năm 2024
Thông tin quảng bá du lịch gắn với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm, trình diễn khoa học dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các hoạt động sự kiện, lễ hội tỉnh Bình Định năm 2024
Thông tin quảng bá du lịch gắn với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm, trình diễn khoa học dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các hoạt động sự kiện, lễ hội tỉnh Bình Định năm 2024
Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở VHTTDL từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024
Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở VHTTDL từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024
V/v phát động tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
V/v phát động tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Tổ chức Cuộc thi Thiết kế biểu trưng (Logo) huyện Tuy Phước
Tổ chức Cuộc thi Thiết kế biểu trưng (Logo) huyện Tuy Phước
V/v phối hợp tuyên truyền về Hội thảo quốc tế “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật trình diễn dân gian và nghệ thuật Chèo trong xã hội đương đại”
V/v phối hợp tuyên truyền về Hội thảo quốc tế “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật trình diễn dân gian và nghệ thuật Chèo trong xã hội đương đại”
Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực