Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Luật07/2022/QH15 Bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ Quốc hộiVăn hóa16-06-2022
Thông tư16/2021/TT-BVHTTDLThông tư 16/2021/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành di sản văn hóaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa22-12-2021
Thông tư02/2022/TT-BVHTTDLThông tư 02/2022/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư việnBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa01-07-2022
Luật05/2022/QH15Luật Điện ảnh của Quốc hội, số 05/2022/QH15Quốc hộiVăn hóa15-06-2022
Quyết định2289/QĐ-BVHTTDLQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa20-09-2022
Thông tư06/2022/TT-BVHTTDLThông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa23-09-2022
Thông tư09/2022/TT-BVHTTDLQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuậtBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa28-10-2022
Thông tư10/2022/TT-BVHTTDLQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa28-10-2022
Thông tư08/2022/TT-BVHTTDLSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa28-10-2022
Thông tư07/2022/TT-BVHTTDLQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thaoBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa25-10-2022
Thông tư04/2022/TT-BVHTTDLThông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchTổ chức cán bộ28-07-2022
Thông tư05/2022/TT-BVHTTDLThông tư Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tinBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa04-08-2022
Thông tư03/2022/TT-BVHTTDLQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sởBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchTổ chức cán bộ07-07-2022
Thông tư02/2022/TT-BVHTTDLQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư việnBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchTổ chức cán bộ01-07-2022
Thông tư01/2022/TT-BVHTTDLSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quanBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa31-05-2022
Thông tư14//2022/TT-BVHTTDLThông tư thay thế Thông tư số 14/2019/TT-BVHTTDL ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDLBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác14-12-2022
Thông tư15/2022/TT-BVHTTDLThông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchTổ chức cán bộ20-12-2022
Thông tư12/2022/TT-BVHTTDLThông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thaoBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchThể thao12-12-2022
Thông tư17/2022/TT-BVHTTDLThông tư quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa27-12-2022
Thông tư18/2022/TT-BVHTTDLThông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa28-12-2022