Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng phần mềm website

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng phần mềm website

,

File ttài liệu:
qd kq.pdf

Các Tin khác
- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 21/04
- Quyết định V/v phê duyệt E-HSMT, tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu Trang trí khánh tiết, tuyên truyển cổ động phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 29/03
- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trang trí khánh tiết phục vụ tuyên truyền Đại Hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 25/03
- Quyết định phê duyệt dự toán trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 25/03
- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp quần áo, mũ, giày thể thao phục vụ giải việt dã tỉnh Nam Định năm 2022 25/03
- Quyết định phê duyệt dự toán lắp đặt bóng đèn và phụ kiện hệ thống đèn chiếu sáng sân vận động Thiên Trường phục vụ Seagames 31 25/03
- Quyết định về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trang trí khánh tiết phục vụ tuyên truyền Đại Hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 25/03
- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trang trí khánh tiết phục vụ tuyên truyền Đại Hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 25/03
- Quyết định về việc kết quả lựa chọn lựa chọn nhà thầu gói thầu làm cụm phù điêu triển lãm Báo Xuân Nhâm Dần năm 2022 25/03
- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu làm cụm phù điêu triển lãm Báo Xuân Nhâm Dần năm 2022 25/03
- Quyết định phên duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu làm hộp bốn mặt phục vụ tuyên truyền cố động trực quan Xuân Nhâm Dần 2022 25/03
- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In Bản tin Văn hoá, Thể thao và Du lịch Xuân Nhâm Dần 2022 cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định. 14/01
- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao Du lịch và Gia đình 29/10
- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao Du lịch và Gia đình 29/10
- Công bố công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng + lắp đặt công trình các hạng mục Sea Game 31 và gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị công trình các hạng mục phục vụ Seagame 31 25/10