Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động trực quan Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (21/5/1963-21/5/2023)

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động trực quan Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (21/5/1963-21/5/2023)

File ttài liệu:
vb3-89..pdf

Các Tin khác
- Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí khánh tiết, tuyên truyền phục vụ triển lãm "Nam Định in dấu chân Người" 13/04
- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư văn phòng cho Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023” 06/04
- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023” 21/03
- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua quần áo, giầy thể thao phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic 21/03
- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua huy chương phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023” 21/03
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua huy chương phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023” 21/03
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua quần áo, giầy thể thao phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023” 21/03
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023” 21/03
- Quyết định V/v phê duyệt E-HSMT, tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2023 17/03
- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn Lập nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch bảo quản, tu bổ, tôn tạo cụm di tích quốc gia đình - chùa Ngô Xá, Chùa Nề 17/03
- Công khai kết quả mua sắm tài sản công (Máy tính để bàn) 27/02
- Công khai kết quả mua sắm tài sản công (Máy tính để bàn 7.3) 08/03
- Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2023 08/03
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầuTuyên truyền cổ động trực quan, làm ảnh, gian hàng phục vụ tổ chức phiên chợ tết “Một thoáng Thành Nam” xuân Quý Mão - 2023 và triển lãm “Thành Nam từ truyền thống đến hiện đại” 18/01
- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê màn hình LED phục vụ Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2023” 18/01