Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

.

File ttài liệu:
vb3-251.pdf

Các Tin khác
- Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công lắp đặt, trang trí khu vực triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” tại tỉnh Bình Thuận năm 2023 22/08
- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công lắp đặt, trang trí khu vực triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” tại tỉnh Bình Thuận 22/08
- Quyết định thi công lắp đặt,trang trí khu vực triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam”tại tỉnh Bình Thuận năm 2023 22/08
- Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In sách “Cẩm nang Lễ hội tỉnh Nam Định” 14/08
- Quyết đinh Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Giải bơi chải tỉnh Nam Định năm 2023” 11/08
- Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp huy chương, cờ lưu niệm, thẻ trọng tài, cờ giải phục vụ Giải bơi chải tỉnh Nam Định năm 2023” 11/08
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In sách “Cẩm nang Lễ hội tỉnh Nam Định” 10/08
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Giải bơi chải tỉnh Nam Định năm 2023” 10/08
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp huy chương, cờ lưu niệm, thẻ trọng tài, cờ giải phục vụ Giải bơi chải tỉnh Nam Định năm 2023” 10/08
- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xuất bản “Tài liệu truyên truyền các văn bản pháp quy lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa” (Tập II) 05/06
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xuất bản “Tài liệu truyên truyền các văn bản pháp quy lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa” (Tập II) 24/05
- Quyết định Về việc công bố công khai Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 dự án Các hạng mục phục vụ Seagames 31 08/05
- Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2023 17/04
- Quyết định Về việc phê duyệt Dự toán sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa tại Trung tâm Văn hóa số 155 Nguyễn Du, thành phố Nam Định 13/04
- Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động trực quan Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (21/5/1963-21/5/2023) 13/04