Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ thông tin truyền thông về chương trình nông thôn mới năm 2023

Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ thông tin truyền thông về chương trình nông thôn mới năm 2023

.

File ttài liệu:
vb3-275.1.pdf

Các Tin khác
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền, cổ động trực quan các ngày lễ trong quý IV năm 2023 21/09
- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 25/08
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 24/08
- Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công lắp đặt, trang trí khu vực triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” tại tỉnh Bình Thuận năm 2023 22/08
- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công lắp đặt, trang trí khu vực triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” tại tỉnh Bình Thuận 22/08
- Quyết định thi công lắp đặt,trang trí khu vực triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam”tại tỉnh Bình Thuận năm 2023 22/08
- Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In sách “Cẩm nang Lễ hội tỉnh Nam Định” 14/08
- Quyết đinh Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Giải bơi chải tỉnh Nam Định năm 2023” 11/08
- Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp huy chương, cờ lưu niệm, thẻ trọng tài, cờ giải phục vụ Giải bơi chải tỉnh Nam Định năm 2023” 11/08
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In sách “Cẩm nang Lễ hội tỉnh Nam Định” 10/08
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Giải bơi chải tỉnh Nam Định năm 2023” 10/08
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp huy chương, cờ lưu niệm, thẻ trọng tài, cờ giải phục vụ Giải bơi chải tỉnh Nam Định năm 2023” 10/08
- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xuất bản “Tài liệu truyên truyền các văn bản pháp quy lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa” (Tập II) 05/06
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xuất bản “Tài liệu truyên truyền các văn bản pháp quy lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa” (Tập II) 24/05
- Quyết định Về việc công bố công khai Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 dự án Các hạng mục phục vụ Seagames 31 08/05