Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực văn hóa năm 2023

Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã phối hợp các ngành, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), CĐS trên tất cả các lĩnh vực quản lý của ngành: cải cách hành chính; thư viện; bảo tàng; bảo tồn, phát huy giá trị di sản, di tích; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; thể dục thể thao (TDTT); điện ảnh; du lịch, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực.

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 25-2-2022 của UBND tỉnh về triển khai “Chương trình số hóa di sản văn hóa tỉnh giai đoạn 2021-2030”, Sở VH, TT và DL đang triển khai thực hiện Dự án “Ứng dụng CNTT xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh” nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về di sản trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản Nam Định.

Nam Định là vùng đất có kho tàng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú, đa dạng; tiêu biểu là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”; các Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội Phủ Dầy, lễ hội Đền Trần, lễ hội Chùa Keo Hành Thiện, nghề sơn mài Cát Đằng, nghi lễ Chầu văn... Toàn tỉnh có 1.348 di tích, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 87 di tích cấp quốc gia, 328 di tích cấp tỉnh và 931 di tích trong danh mục kiểm kê đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Việc xây dựng trang web du lịch ảo, tham quan các điểm di tích nổi tiếng đã thu hút sự chú ý của khách du lịch và các nhà đầu tư đến với Nam Định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mặt khác, trang web cũng là địa chỉ cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của các tầng lớp nhân dân. Các hình ảnh về di tích lịch sử - văn hóa được số hóa, các thông tin về di tích, di sản được cập nhật để phục vụ hiệu quả cho công tác trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích, di sản tại Nam Định. Đây là hướng đi đúng trong thực hiện CĐS lĩnh vực xúc tiến, quảng bá du lịch. Phần mềm quản lý các điểm di tích lịch sử - văn hóa đi vào hoạt động sẽ giúp việc quản lý các di tích kịp thời, thuận tiện, chính xác, trực quan hơn về mặt khoa học.

Đẩy mạnh số hóa CSDL, Bảo tàng tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; đầu tư trang thiết bị hiện đại; ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động như: quản lý, kiểm kê, phân loại, bảo quản, trưng bày các tài liệu, hình ảnh, hiện vật, hướng tới xây dựng bảo tàng điện tử, mang lại những trải nghiệm mới cho khách tham quan. Bảo tàng tỉnh đã trang bị máy tra cứu thông tin hiện vật 3D kết nối với phân hệ phần mềm không gian ảo; trên 4.800 hiện vật được số hóa bằng phần mềm chuyên dụng; 500 hiện vật trưng bày và 700 ảnh không gian trong và ngoài bảo tàng được số hóa theo công nghệ 3D. Trang thông tin điện tử Bảo tàng tỉnh Nam Định (baotangtinhnamdinh.vn) còn tích hợp ứng dụng tham quan bảo tàng ảo 3D, cung cấp những tính năng cho phép người sử dụng chia sẻ qua các kênh mạng xã hội như: Facebook, twitter, zalo, instagram… nhằm lan tỏa, phổ biến rộng rãi thông tin, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ đối với lịch sử, văn hóa dân tộc.

Các Tin khác