Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách của sở VHTTDL tỉnh Nam Định năm 2022

Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách của sở VHTTDL tỉnh Nam Định năm 2022

File ttài liệu:
QUYẾT ĐỊNH CK QUYẾT TOÁN 2022.pdf

Các Tin khác
- Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023 31/01
- Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Tết Nguyên đán 2024 24/01
- Quyết định Về việc công bố công khai Quyết toán vốn đầu tư năm 2023 24/01
- Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 19/01
- Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quí IV và 6 tháng cuối năm 2023 19/01
- Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Văn phòng Sở 15/01
- Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở 10/01
- Thông báo v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 4 năm 2023 của Văn phòng Sở 10/01
- Thông báo v/v công tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 của Văn phòng Sở 10/01
- Quyết định v/v ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng Sở VHTTDL tỉnh Nam Định năm 2024 10/01
- Quyết định Về việc công bố công khai tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý IV năm 2023 04/01
- Quyết định Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 04/01
- Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2024 30/12
- Quyết định Về việc Quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 27/12
- Báo cáo Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 27/12