Tổng cục Du lịch hướng dẫn tiêu chuẩn phiên dịch viên hỗ trợ hướng dẫn viên trong công tác giới thiệu và phục vụ khách du lịch theo chương trình du lịch.

Ngày 09 tháng 06 năm 2017, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 684/TCDL-LH hướng dẫn cụ thể về phiên dịch hỗ trợ hướng dẫn viên trong công tác giới thiệu và phục vụ khách du lịch theo chương trình du lịch. Công văn nêu rõ:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, không có quy định về tiêu chuẩn, chức danh của người hành nghề phiên dịch, không có quy định về việc cấp thẻ phiên dịch viên. Vì vậy, tùy theo nhu cầu công việc, các cơ quan, doanh nghiệp sẽ tự đặt ra yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đối với người hành nghề phiên dịch để hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch quốc tế trong công tác giới thiệu và phục vụ khách du lịch theo chương trình du lịch, tại công văn số 111/TCDL-LH ngày 09/02/2017, Tổng cục Du lịch đã có hướng dẫn về yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với người làm công tác phiên dịch bằng với trình độ ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Như vậy, người làm công tác phiên dịch hỗ trợ hướng dẫn viên trong công tác giới thiệu và phục vụ khách du lịch theo chương trình du lịch phải có trình độ ngoại ngữ thể hiện qua một trong các giấy tờ sau:

(1) Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên;

(2) Bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài trở lên;

(3) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 điểm hoặc IELT 5.5 điểm hoặc TOEIC 650 điểm, tiếng Nhật cấp độ N2 theo hệ thống đánh giá JPLT, tiếng Trung cấp độ 4 theo hệ thống đánh giá HSK trở lên, hoặc chứng chỉ công nhận năng lực sử dụng ngôn ngữ đạt trình độ tương đương trình độ B2 trở lên quy đổi theo Khung trình độ chung Châu Âu đối với các ngoại ngữ khác;

(4) Chứng nhận đã qua kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;

Các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành thông báo cho những người có nhu cầu hành nghề phiên dịch hỗ trợ hướng dẫn viên biết, nếu có một trong bốn loại giấy tờ nêu trên, được phép hành nghề phiên dịch hỗ trợ hướng dẫn viên mà không cần phải có giấy phép hoặc thẻ hành nghề. Trong trường hợp những người có nhu cầu hành nghề phiên dịch hỗ trợ hướng dẫn viên chưa có giấy tờ chứng minh năng lực ngoại ngữ như trên, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành hướng dẫn những người có nguyện vọng làm phiên dịch viên hỗ trợ hướng dẫn viên đăng ký tham gia kỳ kiểm tra năng lực ngoại ngữ do trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn tổ chức, hoặc liên hệ trực tiếp với trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn để sắp xếp kỳ kiểm tra riêng cho những người có nhu cầu trên địa bàn.

Nguyễn Công Khương

Các Tin khác