Sở VHTTDL tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số: 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số: 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 01/8/2017, tại hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định (số 161 Nguyễn Du, thành phố Nam Định) Sở VHTTDL đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Nam Định.

Tại hội nghị, đánh giá kết quả sau 01 năm thực hiện Chỉ thị số: 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số: 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, đồng chí Khúc Mạnh Kiên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL khẳng định: là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực với các loại hình chuyên môn đa dạng, mang nhiều nét đặc thù riêng biệt, những năm qua tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Sở VHTTDL Nam Định đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Không chỉ nỗ lực trong công tác, tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Sở còn luôn triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị , Quyết định của Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; về “ trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”. Thực hiện tốt Luật Cán bộ Công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở VHTTDL, đồng chí yêu cầu tiếp tục chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên. Thực hiện đúng qui định trong văn hóa hội họp, không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được đánh bạc dưới mọi hình thức; nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Việc theo dõi thực hiện những quy định nêu trên giao Văn phòng Sở phối hợp với các phòng chức năng tham mưu thành lập Tổ kiểm tra của Sở, thường xuyên kiểm tra, giám sát, là tiêu chí đánh giá thi đua - khen thưởng hàng năm của các tập thể và cá nhân. Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, đồng chí Giám đốc đã biểu dương những nỗ lực cố gắng trong công tác cũng như ghi nhận thành tích đã đạt được trong thời gian vừa qua của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ nói chung và thực hiện các Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và các vấn đề cần khắc phục trong quá trình thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới. Yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của các chỉ thị, các chi bộ duy trì thường xuyên lồng ghép việc quán triệt chỉ thị này trong các buổi sinh hoạt chi bộ; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phát huy vai trò gương mẫu người đứng đầu, lãnh đạo đơn vị và tính tự giác chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện các chỉ thị.

Các Tin khác