Thông báo kết quả chỉ đinh thầu

Gói thầu: thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy thuộc dự án sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định

Gói thầu: thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy thuộc dự án sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định

File ttài liệu:
tb 811 (1).pdf

Các Tin khác