DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH,

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

DI ĐỘNGI. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. LÃNH ĐẠO SỞ

Nguyễn Tiến Dũng

Giám đốc

0949.473.999Nguyễn Tân Anh

Phó Giám đốc

0913.523.681Đỗ Quang Trung

Phó Giám đốc

0986.831.109Nguyễn Thị Tâm

Phó Giám đốc

0914.530.9302. VĂN PHÒNG

Vũ Hồng Phong

Chánh Văn phòng

0912.580.411Trần Thị Hồng Hạnh

Phó chánh Văn phòng

0394.412.345Trần Thị Hương Giang

Phó chánh Văn phòng

0913.804.357Phạm Thị Liên

Văn thư

0834.180.285Vũ Trọng Đại

Chuyên viên

0986.990.520Nguyễn Thị Tuyết

Chuyên viên

0904.438.783

Lê Xuân Lư

Chuyên viên

0912.443.015Nguyễn Trọng Thành

Cán bộ

0913.517.985


3. PHÒNG TỔ CHỨC PHÁP CHẾ

Nguyễn Văn Hòa

Trưởng phòng

0915.182.781Nguyễn Văn Thanh

Phó trưởng phòng

0973.617.784Đỗ Thị Ly

Chuyên viên

0948.975.411Phạm Mỹ Linh

Chuyên viên

0852.795.012Trần Thị Quỳnh Anh

Chuyên viên

0888.552.7984. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Nguyễn Thị Thùy Linh

Trưởng phòng

0912.284.464
Nguyễn Thị Thơm

Phó trưởng phòng

0943.171.789Nguyễn Thị Hải Yến

Chuyên viên

0912.007.372Trần Đức Anh

Chuyên viên

0835.399.021Phạm Đức Mạnh

Chuyên viên

0966.128.044Lưu Thị Thu Hằng

Chuyên viên

0979.668.6625. PHÒNG THANH TRA

Phạm Anh Tuấn

Chánh Thanh Tra

0913.528.991Trần Thị Thủy

Phó chánh thanh tra

0988.845.763Chu Thị Thanh Loan

Thanh tra viên

0985.099.139
6. PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA

Lê Thị Hạnh

Trưởng phòng

0914.790.440Trần Thị Quỳnh Trang

Chuyên viên

0917.840.000Nguyễn Thị Lan Anh

Chuyên viên

0968.877.216Đinh Thị Khánh

Chuyên viên

0388.094.539
7. PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA

Doãn Sinh Nam

Trưởng phòng

0912.443.423Đặng Việt Hà

Phó trưởng phòng

0944.579.877Vũ Hồng Nhung

Chuyên viên

0986.590.068Đỗ Thị Hà

Chuyên viên

09161107838. PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO

Lâm Văn Tiên

Trưởng phòng

0915.303.000Bùi Vũ Tâm

Phó trưởng phòng

0912.008.825Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên

0826.872.468Nguyễn Thị Thu Hằng

Chuyên viên

0814741499

Chuyên viên

0919.948.111Vũ Xuân Tùng

Chuyên viên

0902.174.9499. PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

Nguyễn Tiến Thanh

Trưởng phòng

0983.667.929Đoàn Thị Hoa Lý

Phó trưởng phòng

0989.551.424Tạ Thị Phượng

Chuyên viên

0982.927.069Nguyễn Thị Thùy Linh

Chuyên viên

0911.075.085Đỗ Ngọc Khang

Chuyên viên

0988.149.03010. PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

Trần Thị Thu Thủy

Trưởng phòng

0972.327.895Hoàng Thanh Huyền

Chuyên viên

0942.656.842Vũ Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

0389.906.470Trương Thị Huê

Chuyên viên

0984.443.479