Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2024

Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2024

.

File ttài liệu:
vb2-164.1.pdf

Các Tin khác
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê bàn ghế, nhà rạp phục vụ các hoạt đồng thể thao tại phiên Chợ tết “Một thoáng Thành Nam” xuân Giáp Thìn 2024 09/02
- Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 09/02
- Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Thuê màn hình led phục vụ chương trình nghệ thuật “Tết quê hương” năm 2024 05/02
- Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Nam Định 31/01
- Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định 24/01
- Kế hoạch Thực hiện công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 24/01
- Kế hoạch nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024 17/01
- Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 17/01
- Kế hoạch Tổ chức phiên Chợ tết “Một thoáng Thành Nam” xuân Giáp Thìn - 2024 17/01
- Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2024 của Sở VHTTDL 16/01
- Kế hoạch mua sắm thường xuyên tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị năm 2024 15/01
- Quyết định v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng Sở VHTTDL tỉnh Nam Định năm 2024 12/01
- Kế hoạch hực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Nam Định 03/01
- Kế hoạch triển khai 04 mô hình điểm về thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 của Sở VHTTDL 02/01
- Kế hoach Tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, Tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 27/12