Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đột phá trong công tác cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đột phá trong công tác cải cách hành chính

Từ đơn vị xếp hạng thấp về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 (17/17), 2017,(16/17) năm 2019 (4/17) nhờ nỗ lực khắc phục năm 2020, chỉ số Cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tổng số 67,24/70 điểm thẩm định (đạt 96,06%). So với năm 2019 chỉ số CCHC của Sở tăng 1,92 điểm (tăng 2,39%), từ bậc 4 lên bậc 1 dẫn đầu khối sở, ban, ngành.


Nỗ lực khắc phục

Năm 2019, tồn tại hạn chế trong công tác CCHC của Sở VHTTDL liên quan đến các tiêu chí, cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành của CCHC việc cập nhật báo cáo xử lý sau kiểm tra tại các đợn vị của Sở; Cải cách bộ máy hành chính nhà nước; đặc biệt là việc triển khai hiện đại hóa hành chính đây là lỗi lớn nhất trong việc triển khai thực hiện các dịch vụ cung ứng trên môi trường mạng chưa được cập nhật đầy đủ. Đây là tiêu chí được đánh giá dựa trên mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về: Sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp cận dịch vụ; điều kiện tiếp đón và phục vụ; thủ tục hành chính (TTHC); kết quả, tiến độ giải quyết… với quyết tâm khắc phục tồn tại, năm 2020, Lãnh đạo Sở đã triển khai nhiều giải pháp. Cụ thể, Sở đã gửi phiếu lấy ý kiến khách hàng đối với sự phục vụ của Sở cho các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ Văn hóa,Thể thao, Du lịch trên môi trường mạng và trực tiếp nhằm chủ động tiếp thu góp ý, đánh giá, từ đó phục vụ, hướng dẫn tốt hơn. Hàng tháng, tại cuộc họp giao ban của ngành, Giám đốc Sở trực tiếp điều điều hành và nghe báo cáo công tác CCHC kết quả đạt được, những vướng mắc cần tháo gỡ của từng tháng. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn, tồn tại Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo CCHC Sở được trực tiếp báo cáo nhanh tới Giám đốc Sở để lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, nhắc nhở, chấn chỉnh ngay các tập thể, cá nhân tại các phòng, ban, đơn vị và đó là một trong những tiêu chí trong việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cơ quan, đơn vị.Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cũng được quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc và tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, ý thức phục vụ nhân dân. Cán bộ, công chức luôn được nhắc nhở thực hiện nghiêm quy trình giải quyết TTHC, đảm bảo trả kết quả đúng hẹn.

Lãnh đạo Sở cũng chỉ đạo quyết liệt việc cập nhật thông tin thường xuyên cho Cổng Thông tin điện tử của ngành; giám sát việc gửi - nhận văn bản điện tử trên hệ thống V.Office. Sở công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị theo các hình thức quy định; công khai TTHC tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4, thanh toán trực tuyến và thực hiện bưu chính công ích tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố nhóm TTHC liên thông;cắt giảm thời gian giải quyết đối với các TTHC có phát sinh hồ sơ; đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với một số thủ tục; hướng dẫn các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và khai thác, sử dụng dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Những đột phá

Năm 2019, Sở VHTTDL tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính quá ít không đảm bảo tỷ lệ hồ sơ theo quy định. Việc cập nhật mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công rất thấp có 17/132 TTHC (đạt 12.88%). Đến năm 2020, việc cập nhật số TTHC mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công của tỉnh là 124/140 TTHC (88,67%); Sở cũng hướng dẫn cho nhiều cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; qua đó, tỷ lệ hồ sơ kết quả giải quyết TTHC trực tuyến 46/313 hồ sơ (14,69%); được trả qua dịch vụ bưu chính công ích151/313 hồ sơ (48,24%); tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến chiếm 85%. Năm 2020 Sở VHTTDL không có hồ sơ trễ hạn.

Năm 2020, không có phản ánh, kiến nghị nào đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 100% ý kiến được khảo sát đều nhận xét tích cực về việc tiếp cận dịch vụ; TTHC;tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi… Chỉ số Tác động của CCHC; công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; thực hiện các nhiệm vụ CCHC của sở đều được nâng cao.

Với kết quả được công bố năm 2020 - đó là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng QLNN, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cùng với việc triển khai có hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở.Năm 2021 Sở VHTTDL tiếp tục khắc phục những hạn chế của năm 2020, nỗ lực phấn đấu để giữ vững thành tích đã đạt được./.

- Ths. Trần Thị Hương Giang-

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Tin khác
- Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định 09/07
- Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 18/06
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 09/06
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/06
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ Khai mạc và kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương 24/05
- Tuyên truyền lưu động: Lan tỏa thông điệp ngày bầu cử 23/05
- Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 19/05
- Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định cùng Lãnh đạo Sở VHTTDL và các sở, ngành chức năng của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Giao Thuỷ 12/05
- Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số di tích lịch sử - văn hóa 06/05
- Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra thực tế công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các Huyện, Thành phố Nam Định 04/05
- Nam Định tham gia thi Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc năm 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc 26/04
- Hội nghị Phối hợp cài đtặ ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động tại Sở VHTTDL 16/04
- Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở VHTTDL 06/04
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số di tích lịch sử - văn hóa, danh lam - thắng cảnh trên địa bàn tỉnh 25/02
- Thông cáo báo chí về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định 05/02