Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (theo Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 85/TB-NHNTTT ngày 01/06/2022 của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (theo Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 85/TB-NHNTTT ngày 01/06/2022 của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định)

.

File ttài liệu:
Dau gia.pdf

Các Tin khác
- Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho xe ô tô thanh lý 01/06
- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Dụng cụ thi đấu phục vụ Tổ chức giải Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Nam Định năm 2022 30/05
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Dụng cụ thi đấu phục vụ Tổ chức giải Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Nam Định năm 2022. 30/05
- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết phục vụ Tổ chức giải Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Nam Định năm 2022 30/05
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết phục vụ Tổ chức giải Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Nam Định năm 2022 30/05
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Phục vụ ăn uống Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021. 12/05
- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu vụ ăn uống Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 12/05
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết Giải Cờ vua, Cờ tướng tỉnh Nam Định 2022 12/05
- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết Giải Cờ vua, Cờ tướng tỉnh Nam Định 2022 12/05
- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng phần mềm website 28/04
- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 21/04
- Quyết định V/v phê duyệt E-HSMT, tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu Trang trí khánh tiết, tuyên truyển cổ động phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 29/03
- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trang trí khánh tiết phục vụ tuyên truyền Đại Hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 25/03
- Quyết định phê duyệt dự toán trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 25/03
- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp quần áo, mũ, giày thể thao phục vụ giải việt dã tỉnh Nam Định năm 2022 25/03