Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2023 của Văn phòng Sở

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2023 của Văn phòng Sở

File ttài liệu:
cong khai qui 1 2023 bieu 3.pdf

Các Tin khác
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2023 13/04
- Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở VHTTDL tỉnh Nam Định 15/11
- Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 07/11
- Công khai kết quả mua sắm tài sản công 02/11
- Quyết định Về việc công bố công khai tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý III năm 2023 18/10
- Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quí III năm 2023 13/10
- Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023 của Văn phòng Sở 11/10
- Về việc phê duyệt dự toán Tuyên truyền, cổ động trực quan các ngày lễ trong quý IV năm 2023 20/09
- Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 15/08
- Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 11/08
- Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II, 6 tháng đầu năm 2023 20/07
- Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán NS quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 của Văn phòng Sở 14/07
- Quyết định Về việc công bố công khai Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý II năm 2023 07/07
- Quyết định Về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 03/07
- Quyết định Về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 26/06