Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In và gia công sách “Cẩm nang Du lịch” lần thứ I

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In và gia công sách “Cẩm nang Du lịch” lần thứ I

.

File ttài liệu:
vb3-301.1.pdf

Các Tin khác
- Quyết định Về việc phê duyệt dự toán gói thầu In và gia công sách “Cẩm nang Du lịch” lần thứ I 20/10
- Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý IV năm 2023 11/10
- Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In tài liệu triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng, thực hiện hươn ước, quy ước 03/10
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In tài liệu triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 03/10
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ thông tin truyền thông về chương trình nông thôn mới 29/09
- Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ thông tin truyền thông về chương trình nông thôn mới năm 2023 27/09
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền, cổ động trực quan các ngày lễ trong quý IV năm 2023 21/09
- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 25/08
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 24/08
- Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công lắp đặt, trang trí khu vực triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” tại tỉnh Bình Thuận năm 2023 22/08
- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công lắp đặt, trang trí khu vực triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” tại tỉnh Bình Thuận 22/08
- Quyết định thi công lắp đặt,trang trí khu vực triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam”tại tỉnh Bình Thuận năm 2023 22/08
- Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In sách “Cẩm nang Lễ hội tỉnh Nam Định” 14/08
- Quyết đinh Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Giải bơi chải tỉnh Nam Định năm 2023” 11/08
- Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp huy chương, cờ lưu niệm, thẻ trọng tài, cờ giải phục vụ Giải bơi chải tỉnh Nam Định năm 2023” 11/08