Lễ kỷ niệm 60 năm hình thành phát triển Bảo tàng tỉnh Nam Định và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 05/01/2018, Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm hình thành, phát triển (1958-2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tới dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khúc Mạnh Kiên, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL; Lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa; Lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Nam Định, tỉnh Hà Nam; đại diện lãnh đạo các bảo tàng ở Trung ương và các tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hoà Bình, Thanh Hoá…; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL và đông đảo các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức Bảo tàng tỉnh qua các giai đoạn lịch sử.

Bảo tàng tỉnh Nam Định tiền thân là Phòng Bảo tồn - Bảo tàng được thành lập năm 1958, qua 60 năm hình thành và phát triển các thế hệ cán bộ lãnh đạo, viên chức, lao động của Bảo tàng tỉnh luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay Bảo tàng tỉnh đang lưu giữ và phát huy 21.595 tài liệu, hiện vật, trong đó có 04 bảo vật quốc gia và nhiều bộ sưu tập độc đáo, quý hiếm phản ánh toàn diện về lịch sử tự nhiên và xã hội của tỉnh. Trong nhiều năm qua, Bảo tàng tỉnh đã phát huy hiệu quả hoạt động, trong đó nổi bật với các hoạt động nghiên cứu khoa học; tham mưu tổ chức thành công các cuộc hội thảo khoa học trong nước và quốc tế làm sáng tỏ giá trị các di sản văn hóa; nghiên cứu, quản lý, bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trong tỉnh. Bảo tàng đã đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, tiếp nhận nhiều hiện vật của các tổ chức, cá nhân hiến tặng; phối hợp tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm trong và ngoài tỉnh góp phần giáo dục truyền thống, quảng bá các giá trị di sản văn hóa của tỉnh tới công chúng. Đặc biệt, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục theo Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” của Chính phủ.

Trong 60 năm hình thành và phát triển các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh Nam Định đã nỗ lực phấn đấu, lao động, học tập, công tác. Những thành quả lao động đó đã được Bộ VHTTDL, UBND tỉnh ghi nhận bằng nhiều Bằng khen. Tập thể Bảo tàng tỉnh Nam Định nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Tấm Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng cho Bảo tàng tỉnh Nam Định hôm nay là phần thưởng cao quý, là sự đánh giá, ghi nhận của Nhà nước đối với những thành tích và đóng góp của Bảo tàng tỉnh Nam Định trong thời gian qua.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích của Bảo tàng tỉnh trong 60 năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, Bảo tàng tỉnh cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức vững mạnh, có đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức trách nhiệm, lòng yêu nghề để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tiếp tục duy trì là cơ quan đạt chuẩn văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để công chúng đến nghiên cứu, tham quan, học tập, sáng tạo các giá trị văn hóa. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tích cực tham mưu cho Sở VHTTDL, các cấp chính quyền thực hiện tốt chức năng bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, duy trì thường xuyên công tác bảo quản đảm bảo an toàn hiện vật và các tài sản khác. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy hiệu quả của thiết chế văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 07- NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Khúc Mạnh Kiên, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL thay mặt lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Bảo tàng tỉnh Nam Định trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của quê hương, của dân tộc, đồng thời đề nghị Bảo tàng tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử trong 60 năm qua phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và của ngành VHTTDL Nam Định, sự cộng tác giúp đỡ của các cơ quan thuộc Bộ VHTTDL và các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Nam Định. Đồng chí Khúc Mạnh Kiên, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL thay mặt lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tặng tập thể lãnh đạo Bảo tàng tỉnh lẵng hoa tươi thắm./.


Vũ Phong

Các Tin khác