LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM 723 NĂM NGÀY MẤT CỦA THƯỢNG TƯỚNG THÁI SƯ CHIÊU MINH ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUANG KHẢI VÀ KHÁNH THÀNH GIAI ĐOẠN II DỰ ÁN TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐÌNH - MIỄU CAO ĐÀI, XÃ MỸ THÀNH

Ngày 24/8/2017 (tức ngày 03 tháng 7 năm Đinh Dậu), tại Di tích Lịch sử quốc gia Đình - Miễu Cao Đài, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, UBND xã Mỹ Thành đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm 723 năm ngày mất của Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải và khánh thành giai đoạn II dự án trùng tu, tôn tạo di tích Đình - Miễu Cao Đài.

Về dự Lễ dâng hương và khánh thành dự án có các đồng chí: Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Khúc Mạnh Kiên, TUV, Giám đốc Sở VHTTDL; các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Lộc; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Mỹ Thành và đông đảo nhân dân địa phương cùng các nhà hảo tâm.

Các đồng chí: Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Khúc Mạnh Kiên, TUV, Giám đốc Sở VHTTDL và Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện
Mỹ Lộc; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Mỹ Thành dâng hương tưởng niệm 723 năm ngày mất của
Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải và khánh thành giai đoạn II
dự án trùng tu, tôn tạo di tích Đình - Miễu Cao Đài, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc.

Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải (1240-1294) là con thứ ba của vua Trần Thái Tông. Năm 1271, ông được phong là Tướng quốc Thái úy. Năm 1282, triều vua Trần Nhân Tông ông được phong là Thượng tướng Thái sư. Dưới thời Trần, Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải là một đại thần trụ cột, một vị tướng tài của triều đình. Cùng với các vua Trần và Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải đã xây dựng vương triều Trần thành một vương triều lớn mạnh phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, ở thế kỷ XIII-XIV.

Di tích Đình - Miễu Cao Đài, xã Mỹ Thành gắn liền với thái ấp Độc Lập của Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải và Công chúa Phụng Dương. Dưới thời Trần, thái ấp Độc Lập vừa là một cơ sở kinh tế vừa là một căn cứ quân sự để bảo vệ hành cung Thiên Trường - Tức Mặc.

Ngày 13/01/1964, Đình - Miễu Cao Đài được xếp hạng là Di tích Lịch sử quốc gia theo Quyết định số 29/QĐ-VH của Bộ Văn hóa, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước sự xuống cấp của di tích, năm 2016 Đình - Miễu Cao Đài đã được khởi công trùng tu, tôn tạo bằng nguồn kinh phí xã hội hóa qua 2 giai đoạn. Giai đoạn I, triển khai tu sửa các hạng mục: Hậu cung, trung đường. Giai đoạn II trùng tu, tôn tạo các hạng mục: Tiền tế, tả vu, hữu vu, lát sân, xây tường bao…

Công trình trùng tu, tôn tạo Đình - Miễu Cao Đài được khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 723 năm ngày mất của Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải đã trở thành sự kiện tiêu biểu của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc. Đặc biệt, công trình trùng tu, tôn tạo Đình - Miễu Cao Đài còn ghi dấu sự vào cuộc, đồng thuận của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương trong việc huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế đối với công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

P.V

Các Tin khác