Thông báo kết quả đấu thầu

Gói thầu: Xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định

Gói thầu: Xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định

File ttài liệu:
tb 810.pdf

Các Tin khác