Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2019
Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2019
Công ty Tài chính Prudential Việt Nam trao tặng “Tủ sách của những ước mơ” cho Thư viện tỉnh Nam Định
Công ty Tài chính Prudential Việt Nam trao tặng “Tủ sách của những ước mơ” cho Thư viện tỉnh Nam Định
Thư viện tỉnh Nam Định tăng cường công tác phục vụ bạn đọc ngoài thư viện
Thư viện tỉnh Nam Định tăng cường công tác phục vụ bạn đọc ngoài thư viện
Gìn giữ tinh hoa văn hóa làng nghề
Gìn giữ tinh hoa văn hóa làng nghề
Đoàn Nghệ thuật Cải lương Nam Định tham gia Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2018
Đoàn Nghệ thuật Cải lương Nam Định tham gia Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2018
Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018)
Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018)
Đoàn nghệ thuật Cải lương Nam Định ra mắt vở diễn mới  "Bến nước Ngũ Bồ"
Đoàn nghệ thuật Cải lương Nam Định ra mắt vở diễn mới "Bến nước Ngũ Bồ"
Thư viện tỉnh Nam Định tham dự Chung kết Hội thi Cán bộ Thư viện giỏi năm 2018
Thư viện tỉnh Nam Định tham dự Chung kết Hội thi Cán bộ Thư viện giỏi năm 2018
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018
Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 43 năm  Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)
Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)
Thông cáo báo chí Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2018
Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam (21/4); Căn cứ Kế hoạch số 550/KH-BTTTT ngày 28/2/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 trên toàn quốc, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 03/4/2018 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2018.
Đoàn Kịch nói Nam Định tham gia Liên hoan  sân khấu Kịch nói toàn quốc - 2018
Đoàn Kịch nói Nam Định tham gia Liên hoan sân khấu Kịch nói toàn quốc - 2018
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Nam Định (1958 - 2018)
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Nam Định (1958 - 2018)
Hội nghị Giao ban báo chí tháng 02 năm 2018
Hội nghị Giao ban báo chí tháng 02 năm 2018