Mời tham dự các hoạt động tại lễ hội Hoa Ban năm 2019 và ngày hội văn hóa thể thao du lịch lần thứ VI

Mời tham dự các hoạt động tại lễ hội Hoa Ban năm 2019 và ngày hội văn hóa thể thao du lịch lần thứ VI

.

File ttài liệu:
Vv tham du cac hoat dong le hoi hoa ban Dien Bien.pdf

Các Tin khác