Trình bày 101-120 trong số 138 mục.
Lĩnh vựcTên thủ tụcMức độ ba
 
Lĩnh vực Thể thao5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí
Lĩnh Vực Di sản5. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Lĩnh vực Du lịch5. Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành
Lĩnh vực Thanh tra5. Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập
Lĩnh vực Văn hoá5. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức sáng tác tác phẩm mỹ thuật
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng5. Thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thế
Lĩnh Vực Di sản6. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Lĩnh vực Thể thao6. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bơi, lặn
Lĩnh vực Văn hoá6. Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hoá, anh hùng dân tộc, lãnh tụ
Lĩnh vực Du lịch6. Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể
Lĩnh vực Thanh tra6. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng6. Thủ tục xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
Lĩnh vực tư pháp6. Thủ tục yêu cầu giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Lĩnh vực Thể thao7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao
Lĩnh vực Văn hoá7. Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường
Lĩnh Vực Di sản7. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Lĩnh vực tư pháp7. Thủ tục phục hồi danh dự
Lĩnh vực Du lịch7. Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản
Lĩnh vực Thanh tra7. Thủ tục thực hiện việc giải trình
Lĩnh Vực Di sản8. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích