Trình bày 141-145 trong số 145 mục.
Lĩnh vựcTên thủ tụcMức độ ba
 
Lĩnh vực Văn hoá6. Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường
Lĩnh vực Văn hoá7. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
Lĩnh vực Văn hoá8. Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Lĩnh vực Văn hoá9. Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức cấp tỉnh
Lĩnh vực Văn hoá10.Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh