Trình bày 41-60 trong số 138 mục.
Lĩnh vựcTên thủ tụcMức độ ba
 
Lĩnh vực Du lịch18. Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
Lĩnh vực Du lịch19. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Lĩnh vực Du lịch20. Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch
Lĩnh vực Du lịch21. Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Lĩnh vực Du lịch22. Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Lĩnh vực Du lịch23.Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Lĩnh vực Du lịch24. Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Lĩnh vực Du lịch25. Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Lĩnh vực Du lịch26. Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh
Lĩnh Vực Di sản1. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Lĩnh Vực Di sản2. Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban quản lý di tích
Lĩnh Vực Di sản3. Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
Lĩnh Vực Di sản4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga
Lĩnh Vực Di sản5. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Golf
Lĩnh Vực Di sản6. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Lĩnh Vực Di sản7. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Lĩnh Vực Di sản8. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận