Trình bày 41-60 trong số 141 mục.
Lĩnh vựcTên thủ tụcMức độ ba
 
Lĩnh vực Du lịchThủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Lĩnh vực Du lịchThủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Lĩnh vực Du lịchThủ tục cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Lĩnh vực Du lịchThủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Lĩnh vực Du lịchThủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.
Lĩnh vực Du lịchThủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
Lĩnh vực Du lịchThủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch
Lĩnh vực Du lịchThủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Lĩnh vực Du lịchThủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Lĩnh vực Du lịchThủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Lĩnh vực Du lịchThủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Lĩnh vực Du lịchThủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Lĩnh vực Văn hoá1. Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim
Lĩnh vực Văn hoá2. Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
Lĩnh vực Văn hoá4. Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hoá, anh hùng dân tộc, lãnh tụ
Lĩnh vực Văn hoá5. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Lĩnh vực Văn hoá6. Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Lĩnh vực Văn hoá7. Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương
Lĩnh vực Văn hoá8. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
Lĩnh vực Văn hoá10. Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Trình tự thực hiện: