Trình bày 61-80 trong số 145 mục.
Lĩnh vựcTên thủ tụcMức độ ba
 
Lĩnh Vực Di sản9. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Lĩnh Vực Di sản10. Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Lĩnh Vực Di sản11. Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
Lĩnh Vực Di sản12. Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bơi, Lặn
Lĩnh Vực Di sản13. Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Billiards & Snooker
Lĩnh Vực Di sản14. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Dù lượn và Diều bay
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ thể thao
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng1. Xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thẩm mỹ
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng2. Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt độ ng thể thao tổ chức hoạt động Judo
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng3. Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thể hình và Fitness
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng4. Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng