Trình bày 101-120 trong số 145 mục.
Lĩnh vựcTên thủ tụcMức độ ba
 
Lĩnh vực Thể thao8. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karate
Lĩnh vực Thể thao9. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bơi, Lặn
Lĩnh vực Thể thao13. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ thể thao
Lĩnh vực Thể thao18. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Vũ đạo thể thao giải trí
Lĩnh vực Thể thao19. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Quyền anh
Lĩnh vực Thể thao20. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Võ cổ truyền, Vovinam
Lĩnh vực Thể thao21. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Mô tô nước trên biển
Lĩnh vực Thể thao22. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá
Lĩnh vực Thể thao23. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Quần vợt
Lĩnh vực Thể thao24. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin
Lĩnh vực Thể thao25. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao
Lĩnh vực Thể thao26. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
Gia đình5. Thủ tục cấp Chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Gia đình6. Thủ tục cấp Chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Gia đình7. Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Gia đình8. Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Gia đình9. Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
Gia đình10. Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn
Lĩnh vực Thanh tra1. Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh
Lĩnh vực Thanh tra2. Xử lý đơn tại cấp tỉnh