Trình bày 121-140 trong số 145 mục.
Lĩnh vựcTên thủ tụcMức độ ba
 
Lĩnh vực Thanh tra3. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
Lĩnh vực Thanh tra4. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
Lĩnh vực Thanh tra5. Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập
Lĩnh vực Thanh tra6. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
Lĩnh vực Thanh tra7. Thủ tục thực hiện việc giải trình
Lĩnh vực Thanh tra8. Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
Lĩnh vực tư pháp6. Thủ tục yêu cầu giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Lĩnh vực tư pháp7. Thủ tục phục hồi danh dự
Lĩnh vực Thể thao1. Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức.
Lĩnh vực Thể thao2. Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh tổ chức.
Lĩnh vực Thể thao3. Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
TTHC NỘI VỤThủ tục thi tuyển viên chức
TTHC NỘI VỤThủ tục xét tuyển viên chức
TTHC NỘI VỤThủ tục xét tuyển đặc cách viên chức
TTHC NỘI VỤThủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Lĩnh vực Thanh traGiải quyết tố cáo
Lĩnh vực Văn hoá1. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam
Lĩnh vực Văn hoá3. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật
Lĩnh vực Văn hoá4. Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hoá, anh hùng dân tộc, lãnh tụ
Lĩnh vực Văn hoá5. Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý