Trình bày 21-40 trong số 145 mục.
Lĩnh vựcTên thủ tụcMức độ ba
 
Lĩnh vực Văn hoá32. Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý
Lĩnh vực Văn hoá33. Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
Lĩnh vực Văn hoá34. Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
Lĩnh vực Du lịch1. Thủ tục công nhận điểm du lịch cấp tỉnh
Lĩnh vực Du lịch2. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Lĩnh vực Du lịch3. Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Lĩnh vực Du lịch4.Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Lĩnh vực Du lịch5. Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành
Lĩnh vực Du lịch6. Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể
Lĩnh vực Du lịch7. Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản
Lĩnh vực Du lịch8. Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Lĩnh vực Du lịch9. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện
Lĩnh vực Du lịch10. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy
Lĩnh vực Du lịch11. Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Lĩnh vực Du lịch12. Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Lĩnh vực Du lịch13. Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Lĩnh vực Du lịch14. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Lĩnh vực Du lịch15. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Lĩnh vực Du lịch16. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
Lĩnh vực Du lịch17. Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa