Ra mắt phiên bản mới Tài liệu Hướng dẫn Chuyển đổi số trong ngành Du lịch

Ra mắt phiên bản mới Tài liệu Hướng dẫn Chuyển đổi số trong ngành Du lịch

Ngày 11 tháng 02 năm 2023, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) chính thức ra mắt phiên bản mới tài liệu Hướng dẫn Chuyển đổi số trong ngành Du lịch “Chuyển đổi nhận thức và thống nhất hành động” gồm các giải pháp tổng thể và bước đi cụ thể để triển khai chuyển đổi số. Đây là nhiệm vụ thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Du lịch nhằm hình thành một bộ tài liệu hướng dẫn chung trong toàn ngành về chuyển đổi số.

Chuyển đổi số là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã nêu rõ nhiệm vụ cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, hình thành và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh ở Việt Nam.

Đồng thời, chuyển đổi số được coi là giải pháp đột phá giúp ngành du lịch thích ứng linh hoạt với những thay đổi sâu sắc sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mở ra hướng đi mới bền vững hơn. Tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số trong ngành du lịch “Chuyển đổi nhận thức và thống nhất hành động” sẽ là khung hướng dẫn để triển khai chuyển đổi số một cách thống nhất, đồng bộ trong ngành du lịch, giúp tối ưu hóa kết quả, tiết kiệm nguồn lực và tăng cường tính liên kết trong toàn ngành.

“Hướng dẫn chuyển đổi số trong ngành du lịch” sẽ giới thiệu tổng quan về chủ trương, định hướng chuyển đổi số, các giải pháp tổng thể và hệ sinh thái chuyển đổi số du lịch. Hệ sinh thái chuyển đổi số du lịch gồm các sản phẩm dành cho Khách du lịch bao gồm Thẻ du lịch thông minh, ứng dụng Du lịch Việt Nam – Vietnam Travel, Trang vàng Du lịch Việt Nam; sản phẩm dành cho Cơ sở kinh doanh du lịch với 18 nền tảng như Ứng dụng quản trị và kinh doanh du lịch, Hệ thống vé điện tử, hệ thống quản lý phòng tại cơ sở lưu trú, hệ thống báo cáo thống kê…; sản phẩm dành cho Hướng dẫn viên bao gồm Thẻ du lịch thông minh, ứng dụng quản trị và kinh doanh du lịch, hợp đồng điện tử và sản phẩm dành cho Cơ quan quản lý bao gồm Hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam, dashboard điều hành du lịch, hệ thống báo cáo thống kê du lịch.

Với thông điệp “Chuyển đổi nhận thức và thống nhất hành động”, bộ tài liệu hướng dẫn sẽ là người bạn đồng hành cùng các cơ quan quản lý, địa phương, điểm đến, doanh nghiệp du lịch trong quá trình triển khai chuyển đổi số hoạt động du lịch, góp phần vào sự phục hồi và phát triển bền vững của ngành Du lịch Việt Nam.

Nguồn: Tổng cục Du lịch

File ttài liệu:
Sach_Huong_dan_Chuyen_doi_so_kem_Phu_luc_10223.pdf

Các Tin khác