Tổng cục Du lịch hướng dẫn triển khai thực hiện việc đánh giá điểm đến du lịch.

Ngày 09 tháng 06 năm 2017, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 684/TCDL-LH hướng dẫn cụ thể về triển khai thực hiện việc đánh giá điểm đến du lịch. Công văn nêu rõ: Tại Quyết định số 4640/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch và Báo cáo tóm tắt Đề án Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch gửi kèm đã nêu rất cụ thể về quy trình đánh giá điểm đến.

Tuy nhiên, để thuận lợi trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, Tổng cục Du lịch hướng dẫn cụ thể như sau:

- Ban Tổ chức: Tùy đặc điểm của từng địa phương sẽ thành lập Ban Tổ chức gồm: Lãnh đạo Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện đơn vị chức năng liên quan của Sở, đại diện các Sở, ngành liên quan (nếu cần thiết). Ban Tổ chức có các tiểu ban: Nội dung, Thư ký, Hậu cần để giúp việc cho Ban Tổ chức. Số lượng thành viên Ban Tổ chức và các tiểu ban tùy quy mô, số lượng, tính chất của điểm đến để bố trí cho phù hợp.

- Nhóm chuyên gia đánh giá: Gồm các đại diện cơ quan quản lý nhà nước (Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện đơn vị chức năng liên quan của Sở, đại diện các Sở, ngành có liên quan), đại diện Hiệp hội Du lịch địa phương, các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch (nếu có), đại diện các doanh nghiệp du lịch và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

- Nhóm chuyên gia điều tra: Gồm đại diện Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các điều tra viên.

- Quy trình thực hiện:

+ Bước 1: Thành lập Ban Tổ chức và thành lập các tiểu ban Nội dung, Thư ký, Hậu cần (thành phần như hướng dẫn ở trên)

+ Bước 2: Lựa chọn điểm đến để đánh giá (như đã nêu tại khoản 2, Điều 1 tại Quyết định 4640/QĐ-BVHTTDL)

+ Bước 3: Thành lập các nhóm chuyên gia gồm: Nhóm chuyên gia đánh giá và nhóm chuyên gia điều tra (thành phần như hướng dẫn ở trên)

+ Bước 4: Các nhóm chuyên gia đánh giá và cho điểm thực hiện chấm điểm theo bảng điểm; tổ chức điều tra lấy ý kiến của khách du lịch theo phiếu điều tra (mẫu bảng điểm và phiếu điều tra) được gửi kèm Báo cáo tóm tắt Đề án Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch tại đường link: http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/22384

+ Bước 5: Tiểu ban Thư ký tổng hợp điểm (căn cứ trên bảng điểm của các chuyên gia đánh giá)

+ Bước 6: Ban Tổ chức xếp loại điểm đến (căn cứ vào số điểm của từng khu, điểm du lịch)

Trong quá trình triển khai áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch, đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phối hợp chặt chẽ với Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch để thực hiện nhiệm vụ này.

Phòng Quản lý Du lịch

Các Tin khác
- Bún đũa và Phở bò Nam Định lọt TOP 100 món ăn ẩm thực, đặc sản tiêu biểu của Việt Nam 26/06
- Tổng cục Du lịch hướng dẫn việc quản lý hoạt động kinh doanh đón khách du lịch tại các nhà khách, nhà nghỉ của các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 26/06
- Mở hướng phát triển du lịch biển 23/06
- Tổng cục Du lịch hướng dẫn tiêu chuẩn phiên dịch viên hỗ trợ hướng dẫn viên trong công tác giới thiệu và phục vụ khách du lịch theo chương trình du lịch. 23/06
- Quốc hội chính thức thông qua dự thảo Luật Du lịch sửa đổi 20/06
- Tổng cục Du lịch hướng dẫn việc cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch. 23/06
- Quy định mới về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 16/06
- Quy định về mức phí thẩm đinh và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, phí thẩm định cấp the Hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam 16/06
- Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 16/06