Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị công tác CCHC 6 tháng đầu năm, Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị công tác CCHC 6 tháng đầu năm, Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 27/6/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL) Nam Định đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Khúc Mạnh Kiên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, Trưởng Ban chỉ đạo công tác CCHC Sở VHTTDL chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tâm - Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng Ban chỉ đạo công tác CCHC Sở; câc thành viên Ban chỉ đạo CCHC của Sở VHTTDL.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác CCHC của Sở cơ bản đã đi vào nề nếp, thực hiện có sự đồng bộ, thống nhất. Sở VHTTDL đã chủ động, quyết liệt trong việc chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Việc tự đánh giá, chấm điểm được tiến hành nghiêm túc, tương đối chính xác và bám theo Bộ Chỉ số CCHC của tỉnh, sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn theo từng lĩnh vực. Hoạt động thông tin tuyên truyền về CCHC tiếp tục đ­ược đẩy mạnh; Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính; việc áp dụng các quy trình tiếp nhận và trả kết quả qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông được thực hiện đúng theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính công tạo cho người dân và doanh nghiệp sự hài lòng và có nhiều kết quả tích cực. Đánh giá kế quả công tác CCHC năm 2018 Sở VHTTDL đứng thứ 2/17 sở ,ban, ngành của tỉnh (Chỉ số CCHC đạt 88%).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các phòng Quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về CCHC, trong đó cần tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như: tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định và Quy chế làm việc của Sở VHTTDL; rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch; triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, thực hiện có hiệu quả văn bản điện tử có chữ ký số trong quản lý và điều hành theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh; Tổ chức tập huấn công tác CCHC năm 2019 cho cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành; Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp xây dựng Đề án vị trí việc làm, hoàn thiện Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành phát huy kết quả đạt được, triển khai các giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại, tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC, cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ, của Bộ và của tỉnh phổ biến tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, duy trì và giữ vững vị trí trong Bảng xếp hạng chỉ số CCHC của tỉnh năm 2019./.

Các Tin khác
- Lớp Bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa cho công chức văn hóa xã hội xã, phường, thị trấn tại tỉnh Nam Định năm 2019 07/06
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định 10/05
- Một số kết quả bước đầu trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 10/05
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 18/01
- Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 18/01
- Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII 24/08
- Cụm thi đua ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh Đồng bằng sông hồng sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 02/08
- Thư chúc tết - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/01
- Kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 03/01
- Tuyên truyền giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 21/12
- Đại hội Đại biểu Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III nhiệm kỳ 2017 - 2022 14/12
- Lễ ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm “Quản lý văn bản và điều hành công việc Voffice” giữa Sở VHTTDL và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Nam Định 25/08
- Sở VHTTDL tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số: 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số: 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 03/08
- Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 01/08
- Hội nghị Giao ban báo chí tháng 7 năm 2017 02/08