Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tổ chức  Hội nghị tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018  và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 10/12/2019 tại Nhà hát 3/2 (Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành. Dự và chủ trì Hội nghị có đống chí: Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), cùng các đồng chí lãnh đạo Sở VHTTDL, lãnh đạo các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở nhấn mạnh: Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Sở VHTTDL đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 61/KH-SVHTTDL ngày 08/3/2019 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019, đồng thời tổ chức quán triệt cho các đồng chí lãnh đạo các phòng quản lý nhà nước, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Để Luật phòng chống tham nhũng thực sự đi vào đời sống nhân dân nói chung và tới các cán bộ công chức, viên chức toàn ngành nói riêng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 trong đơn vị mình tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành VHTTDL.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Minh Lượng - Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã trực tiếp truyền đạt các nội dung của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 20/11/2018, Luật có 10 chương, 96 điều; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019. Bên cạnh việc khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã được sửa đổi năm 2007 và 2012, Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn mới, đặc biệt là từng bước mở rộng hoạt động phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; xung đột lợi ích và kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát hiệu quả về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; xác định thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan thanh tra, kiểm toán trong việc phát hiện tham nhũng khi tiến hành các hoạt động thanh tra, kiểm toán; xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng…


Tại Hội nghị, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh cũng đã trực tiếp giải đáp các câu hỏi, các vấn đề cụ thể liên quan đến Luật, đặc biệt là các điểm mới của Luật. Qua đó, góp phần truyền tải đầy đủ, chuyên sâu các nội dung của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các Tin khác
- Tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua ngành văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2019 18/11
- Tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. 24/10
- Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nam Định 10/09
- Tuổi trẻ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019) 30/07
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị công tác CCHC 6 tháng đầu năm, Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 03/07
- Lớp Bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa cho công chức văn hóa xã hội xã, phường, thị trấn tại tỉnh Nam Định năm 2019 07/06
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định 10/05
- Một số kết quả bước đầu trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 10/05
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 18/01
- Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 18/01
- Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII 24/08
- Cụm thi đua ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh Đồng bằng sông hồng sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 02/08
- Thư chúc tết - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/01
- Kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 03/01
- Tuyên truyền giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 21/12