Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 02-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 27-KH/ĐUK ngày 24-7-2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nam Định, ngày 31-7-2017, tại Trung tâm Điện ảnh Sinh viên, Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở VHTTDL tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII qua hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL, các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể 250 cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với 03 nghị quyết gồm: Nghị quyết số: 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số: 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số: 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VHTTDL đã trình dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Sở VHTTDL thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII

Sau khi kết thúc Hội nghị học tập tại Hội trường Tỉnh ủy, đồng chí Khúc Mạnh Kiên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL cùng các đồng chí lãnh đạo Sở tiếp tục tham gia buổi học tập của Đảng bộ. Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng. Đồng chí đề nghị các chi bộ, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành cần tập trung nghiên cứu, để nắm vững các nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo cốt lõi của Nghị quyết; Đồng thời tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các nội dung trong chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết và vận dụng vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị, chương trình hành động của cá nhân, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết. Đồng chí yêu cầu kết thúc đợt học tập, các đại biểu dự Hội nghị viết bài thu hoạch và gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy Sở) theo thời gian quy định.

Chiều cùng ngày, các chi bộ đã tổ chức thảo luận dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Nam Định và dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Sở VHTTDL về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng./.

P.V

Các Tin khác