Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, giai đoạn 2022 – 2025 của Sở VHTTDL

Căn cứ Nghị định số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2025; Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025; Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2022- 2025;

Ngày 31/10/2022 Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ củaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022- 2025;Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn 2020-2025. Kế hoạch đặt ra phạm vi thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộđược quy định trong các văn bản (Văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính) do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.Đối tượng thực hiện thống kê, rà soát, đơn giản hóa là TTHC nội bộ của Sở với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Nam Định; TTHC nội bộ giữa Sở và các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Đối tượng thực hiện: Các phòng Quản lý nhà nước; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện thống kê, rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa và thực thi phương án đơn giản hóa đã phê duyệt đối với TTHC nội bộ thuộc lĩnh vực quản lý hoặc tham mưu lãnh đạo Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Mục tiêu của Kế hoạch:Về thống kê, công bố công khai chậm nhất hết ngày 25 tháng 3 năm 2023, hoàn thành 100% TTHC nội bộ được thống kê và công bố lần đầu các phòng QLNN và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở phải có báo cáo rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ của đơn vị, phòng ban gửi về Văn phòng Sở tổng hợp trình lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh trước ngày 01/4/2023 (báo cáo rà soát TTHC nội bộ lần đầu).

Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa: Đảm bảo đến ngày 25/12/2024: Các phòng QLNN, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở hoàn thành 100% TTHC nội bộ được rà soát, đơn giản hóa với tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC của toàn ngành, cụ thể: Trước ngày 25/12/2023: Hoàn thành việc rà soát và trình phương án đề nghị phê duyệt đơn giản hóa đối với 50% TTHC nội bộ của ngành VHTTDL sang UBND tỉnh để trình công bố; Trước ngày 25/12/2024: Hoàn thành việc rà soát và trình phương án đề nghị phê duyệt đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ của ngành VHTTDL sang UBND tỉnh để trình công bố.

Xác định rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ là 1 trong những nhiệm vụ CCHC trọng tâm của các phòng QLNN và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Kết quả triển khai kế hoạch này là một trong các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC của mỗi cán bộ, công chức, viên chức; các phòng QLNN và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong giai đoạn 2022 – 2025;

Các Phòng QLNN, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, thống nhất, khoa học các công việc được giao tại Kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra;

Tiêu chí, cách thức, quy trình thống kê, công bố, công khai, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ thực hiện thống nhất theo Hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh;Các Phòng QLNN, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chủ động tổ chức triển khai Kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Sở trong quá trình thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch./.

Các Tin khác
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, Cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dântrong 3 tháng cuối năm 2022 tại Sở VHTTDL 03/11
- Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định giành nhiều thành tích tại Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022 01/11
- Chuỗi sự kiện "Ngày của Phở năm 2022" sẽ được tổ chức tại Nam Định từ ngày 10 đến 12-12 21/10
- Tối nay, 19/10 khai mạc đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX năm 2022 19/10
- Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định biểu diễn báo cáo vở chèo “Trọn đời vì nước non” 10/10
- Kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2022 của Sở VHTTDL 13/09
- Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung công tác chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 27/06
- Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 10/05
- Sở VHTTDL tổ chức Lễ phát động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Giải chạy Việt dã tỉnh năm 2022 28/03
- Hành trình khảo sát xây dựng di sản văn hóa ẩm thực tiêu biểu 5 tỉnh, thành phố phía Bắc tại Nam Định 28/03
- Lễ ký kết và công bố nhà tài trợ chính cho CLB Bóng đá Nam Định 28/03
- Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021 21/01
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới 05/12
- Thư viện tỉnh Nam Định - Linh hoạt thích ứng phục vụ bạn đọc, đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 05/12
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dc giao năm 2021 03/12