Trình bày 21-40 trong số 424 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
4184/QĐ-BVHTTDL29-12-2023Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
31/CT-UBND29-12-2023Chỉ thị về nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2024
2730/QĐ-UBND29-12-2023QĐ Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Nam Định
2667/QĐ-UBND28-12-2023Quyết định V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
841/VPUBND-VP827-12-2023V/v thông báo các văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần
5752/VBHN-BVHTTDL27-12-2023V/v Hợp nhất Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL và Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL
5753/VBHN-BVHTTDL27-12-2023V/v hợp nhất Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL
20-NQ/TU25-12-2023Nghị quyết của Ban Thường vụ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2024
3605/QĐ-BVHTTDL23-12-2023Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1881/SVHTTDL-VP18-12-2023V/v đảm bảo TTATGT và ANTT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân năm 2024
1881/SVHTTDL-VP18-12-2023V/v đảm bảo TTATGT và ANTT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìnvà Lễ hội xuân năm 2024
2505/QĐ-UBND14-12-2023QĐ Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2024
3808/QĐ-BVHTTDL11-12-2023Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2458/QĐ-UBND08-12-2023QĐ V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
2816/SNV-CCVC07-12-2023V/v triển khai Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức
3723/QĐ-BVHTTDL05-12-2023Quyết định ban hành Danh mục thủ tục hành chính cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình
3698/QĐ-BVHTTDL01-12-2023Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3657/QĐ-BVHTTDL29-11-2023Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5251/VNHP-BVHTTDL29-11-2023Văn bản hợp nhất Di vật, Cổ vật
1690/HD-SVHTTDL16-11-2023Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023