Trình bày 21-40 trong số 371 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
715/SVHTTDL-VP01-06-2023Về việc hưởng ứng Giải búa liềm vàng lần thứ VIII
1080/QĐ-UBND31-05-2023Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
6/2023/TT-BVHTTDL15-05-2023Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
9/CT-UBND28-04-2023Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và những năm tiếp theo
529/SVHTTDL-VP25-04-2023V/v đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5 và cao điểm du lịch hè năm 2023
50/NQ-CP08-04-2023Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023
01/2023/TT-VPCP05-04-2023Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
17/QĐ-UBQGCĐS04-04-2023về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023
627/QĐ-UBND30-03-2023QĐ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Nam Định
396/SVHTTDL-VP29-03-2023V/v triển khai TT số 10/2022/TT-BNV của BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu
388/SVHTTDL-VP28-03-2023V/v thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số
322/SVHTTDL-VP16-03-2023Về việc báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến Luật đất đai
229/TB-SVHTTDL02-03-2023Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại Hội nghị đánh giá nhiệm vụ tháng 02 năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và những tháng tiếp theo năm 2023
628/BVHTTDL- VP27-02-2023v/v phản hồi phương án đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính của địa phương năm 2022
55/TB-VPCP24-02-2023thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ ba ngày 03/02/2023
47/TB-VPCP22-02-2023thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen tưởng Trung ương
361/QĐ-BVHTTDL15-02-2023Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
92-HD/BTGTU10-02-2023HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”
117/QĐ-BVHTTDL30-01-2023Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2023
195/QĐ-UBND30-01-2023QĐ về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Nam Định năm 2023