Trình bày 21-40 trong số 317 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
163/QĐ-SVHTTDL08-06-2022Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
164/QĐ-BCĐCĐS07-06-2022Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
165/QĐ-SVHTTDL07-06-2022Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
978/QĐ-UBND26-05-2022QĐ phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, phiên bản 2.0
406/SVHTTDL-VP28-04-2022Về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022.
334/TB-SVHTTDL14-04-2022v/v thông báo thời gian làm việc mùa Hè năm 2022
718/QĐ-UBND14-04-2022QĐ công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
5/2022/QĐ-UBND13-04-2022Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
416/SVHTTDL-VP09-04-2022V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.
223/SVHTTDL-TCPC17-03-2022V/v thực hiện luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
235/CĐ-BYT21-02-2022Công điện về tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
108/SVHTTDL-VP09-02-2022Về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau Tết 2022 và công tác phòng, chống dịch Covid-19
224/QĐ-BVHTTDL28-01-2022Quyết định ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
86/SVHTTDL-VP25-01-2022V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
173/QĐ-UBND19-01-2022Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
7/SVHTTDL-VP07-01-2022Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
3556/QĐ-BVHTTDL31-12-2021Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
1554/BC-SVHTTDL31-12-2021Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống lãng phí năm 2021
43-HD/BTGTU29-12-2021Hướng dẫn tuyên truyền quý I/2022
2820/QĐ-UBND23-12-2021Quyết định về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước đối với từng cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022