Trình bày 121-140 trong số 291 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
652/BC-SVHTTDL05-09-2019V/v báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí III/2019, triển khai nhiệm vụ IV/2019 của Sở VHTTDL
2750/QĐ-BVHTTDL07-08-2019Về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23/2019/QĐ-UBND25-07-2019Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định
327/QĐ-SVHTTDL23-07-2019Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
323/QĐ-SVHTTDL19-07-2019Quyết định về việc kiện toàn ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL Nam Định
235/QĐ-SVHTTDL-KHTC14-06-2019Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
436/TB-SVHTTDL13-06-2019v/v rà soát hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
398/SVHTTDL-VP30-05-2019V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá
195/QĐ-SVHTTDL30-05-2019V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
194/QĐ-SVHTTDL30-05-2019Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
1069/QĐ-UBND24-05-2019QĐ v/v thành lập Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định trên cơ sở hợp nhất Nhà hát Chèo, Đoàn Nghệ thuật Cải lương, Đoàn Kịch nói thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
73/KH-UBND21-05-2019Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL"
186/QĐ-SVHTTDL15-05-2019Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
185/QĐ-SVHTTDL15-05-2019Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
287/KH-SVHTTDL25-04-2019V/v triển khai chính quyền điện tử năm 2019 của Sở VHTTDL
175/QĐ-SVHTTDL24-04-2019v/v ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dung Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
2445/QĐ-UBND11-04-2019Quyết định v/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định
183/SVHTTDL-QLDL19-03-2019V/v đăng tải Dự thảo Quyết định quy định Mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh
146/TB-SVHTTDL08-03-2019Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2019
278/QĐ-UBND30-01-2019Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch