Trình bày 61-80 trong số 436 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
1322/BC-SVHTTDL22-09-2023Đánh giá tác động của chính sách quy định thực hiện mức chi khen thưởng, chế độ đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại giải thi đấu Quốc gia, Quốc tế áp dụng tại tỉnh Nam Định
2686/QÐ-BVHTTDL14-09-2023Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
1255/TB-SVHTTDL13-09-2023Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9/2023
1212/BC-SVHTTDL07-09-2023Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến thực hiện mức chi khen thưởng, chế độ đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại giải thi đấu Quốc gia, Quốc tế áp dụng tại tỉnh Nam Định
788-CV/BTGTU15-08-2023V/v tuyên truyền, khai thác, sử dụng các phóng sự về tỉnh của Đài THVN
2068/QĐ-BVHTTDL03-08-2023Ban hành “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”
1497/QĐ-UBND28-07-2023QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
1499/QĐ-UBND28-07-2023Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
893/QĐ-TTg26-07-2023về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1975/QĐ-BVHTTDL21-07-2023Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
949/SVHTTDL-VP19-07-2023V/v phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão 2023
936/SVHTTDL-VP17-07-2023Về việc chủ động ứng phó với Bão số 1
819/QĐ-TTg17-07-2023về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2911/BXD-GĐ07-07-2023về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023
1317/QĐ-UBND04-07-2023Quyết định về việc thực hiện mức chi tiền thưởng theo mức lương cơ sở được quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ
557/CĐ-TTg18-06-2023Công điện V/v rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030
88/NQ-CP08-06-2023Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023 trực tuyến với địa phương
1117/QĐ-UBND07-06-2023Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Nam Định
727/SVHTTDL-VP02-06-2023V/v tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng
715/SVHTTDL-VP01-06-2023Về việc hưởng ứng Giải búa liềm vàng lần thứ VIII