Trình bày 61-80 trong số 368 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
1170/TB-SVHTTDL14-10-2022Kết quả kiểm tra, rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất của đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL theo Kế hoạch số 853/KH-SVTHHDL ngày 17/8/2022
121/KH-UBND20-09-2022Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia, gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Nam Định
1537/QĐ-UBND18-08-2022Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
23/2022/QĐ-UBND08-08-2022Quyết định Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025
1785/QĐ-BVHTTDL28-07-2022Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19/2022/QĐ-UBND19-07-2022Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 3852/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học và hỗ trợ một lần cho người có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ; Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II, xin về nhận công tác tại tỉnh.
52/QĐ-BCĐ18-07-2022Quyết định kiện toàn Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX
96/KH-UBND15-07-2022Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định
1252/QĐ-UBND13-07-2022QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh
15/2022/QĐ-UBND23-06-2022Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng
170/QĐ-SVHTTDL09-06-2022Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
163/QĐ-SVHTTDL08-06-2022Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
164/QĐ-BCĐCĐS07-06-2022Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
165/QĐ-SVHTTDL07-06-2022Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
978/QĐ-UBND26-05-2022QĐ phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, phiên bản 2.0
406/SVHTTDL-VP28-04-2022Về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022.
334/TB-SVHTTDL14-04-2022v/v thông báo thời gian làm việc mùa Hè năm 2022
718/QĐ-UBND14-04-2022QĐ công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
5/2022/QĐ-UBND13-04-2022Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
416/SVHTTDL-VP09-04-2022V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.