Trình bày 61-80 trong số 291 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
493/QĐ-UBND05-03-2021QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của các Sở, ban, ngành (hoặc đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ) và UBND cấp huyện
441/QĐ-UBND26-02-2021QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
474/QĐ-SNV05-02-2021Quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Nam Định
193/QĐ-UBND21-01-2021QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
81-CV/TU20-01-2021Về việc chỉ đao đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng
353/QĐ-SVHTTDL29-12-2020v/v phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức quản lý hành chính, biên chế đơn vị sự nghiệp năm 2021 của Sở VHTTDL
1190/SVHTTDL-VP25-12-2020V/v Tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021.
4216/QĐ-BVHTTDL25-12-2020Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
148/2020/NĐ-CP18-12-2020Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
2940/QĐ-UBND08-12-2020QĐ v/v thành lập Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định, trên cơ sở Hợp nhất Trường Nghiệp vụ thể dục thể thao và Trung tâm Đào tạo Vận động viên bóng đá, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2939/QĐ-UBND08-12-2020QĐ v/v thành lập Bảo tàng tỉnh Nam Định trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Di tích & Danh thắng và Bảo tàng tỉnh thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
2940/QĐ-UBND08-12-2020QĐ v/v thành lập Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định, trên cơ sở Hợp nhất Trường Nghiệp vụ thể dục thể thao và Trung tâm Đào tạo Vận động viên bóng đá, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2745/QĐ-UBND16-11-2020Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
2720/QĐ-UBND12-11-2020QĐ công bố Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng CDNN chuyên ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch từ hạng III lên hạng II
97/KH-UBND23-10-2020KH tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên hạng III lên hạng II; Thư viện viên hạng III lên hạng II, Di sản viên hạng III lên hạng II, Hướng dẫn viên văn hóa hạng III lên hạng II, Đạo diễn nghệ thuật hạng III lên hạng II
2576/QĐ-UBND22-10-2020QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
884/SVHTTDL-VP13-10-2020Về việc Chủ động phòng, chống cơn Bão số 7 năm 2020.
2507/QĐ-UBND13-10-2020QĐ v/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định
878/TB-SVHTTDL08-10-2020Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp sơ kết 9 tháng đầu năm 2020
1239/-TCDL14-09-2020Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27/9/2020