Trình bày 181-200 trong số 291 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
297/QĐ-SVHTTDL16-08-2018Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
604/SVHTTDL-VP16-08-2018Triển khai các biện pháp ứng phó cơn bão số 4/2018
1635/QĐ-UBND06-08-2018Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
1591/QĐ-UBND31-07-2018Quyết định về việc ban hành thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
3293/BVHTTDL-KHCNMT27-07-2018Phổ biến các tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường
2741/QĐ-BVHTTDL25-07-2018Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2741/QĐ-BVHTTDL25-07-2018Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
486/TB-SVHTTDL26-06-2018Thông báo về việc người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
487/TTr-SVHTTDL26-06-2018Tờ trình về việc xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình Thể thao và Di lịch
604/SVHTTDL-VP26-06-2018adsfsdf
243/QĐ-SVHTTDL21-06-2018Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
12/2018/QĐ-UBND06-06-2018Quyết định ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018 - 2020
421/BC-SVHTTDL04-06-2018Báo cáo công tác CCHC quý II/2018 và Phương hướng nhiệm vụ quý III/2018
07/VPĐP-NV29-05-2018Hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
215/UBND-VP822-05-2018thông báo văn bản QPPL mới được ban hành
197/UBND-VP814-05-2018Thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành
199/MTNATL-NA07-05-2018Đề nghị triển khai, phối hợp phổ biến thông báo số 2 triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018
187//UBND-VP807-05-2018Khai thác, sử dụng VBQPPL qua hệ thống công báo điện tử
182/TB-MTNATL27-04-2018Thông báo triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018
288/KH-SVHTTDL19-04-2018Tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng 43 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước(30/4/1975 - 30/4/2018) và 132 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2018)