Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác quản lý hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy

Ngày 11/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 568/UBND-VP3 về việc quản lý hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. Công văn nêu rõ:” Trong những năm qua, Ban quản lý Vườn quốc gia Xuân Thủy đã tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp các ngành, sự phối hợp với cộng đồng dân cư ở các xã vùng đệm đã tổ chức vận hành khá hiệu quả các hoạt động du lịch sinh thái gắn với du lịch cộng đồng và tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, du khách về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. Mô hình du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng tại khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy đã góp phần hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân địa phương và góp phần bảo tồn tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học…Tuy nhiên hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy chưa tương xứng với tiềm năng, chưa có sự thống nhất, phối hợp quản lý giữa các ngành và chính quyền địa phương.

Để tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động du lịch sinh thái gắn kết với du lịch cộng đồng nhằm bảo tồn, phát triển các giá trị của Vườn quốc gia, các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo sinh kế, thu nhập cho cộng đồng dân cư địa phương khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy; Ủy ban nhân dân yêu cầu Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, UBND huyện Giao Thủy và các Sở, ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 117/2010/ NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính Phủ về tổ chức và quản lý rừng đặc dụng, Thông tư số 78/2011/TT-BNN ngày 11/11/2011 của Bộ NN&PTNT quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/ NĐ-CP và Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 11/8/2006 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát triển Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

-Phối hợp với Sở Nông nghiệp &PTNT thẩm định Đề án tổ chức và phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng tại khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy.

- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng tại Vườn quốc gia Xuân Thủy.

- Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ du lịch và cấp thẻ HDV du lịch cho cán bộ Vườn quốc gia Xuân Thủy và nhân dân các xã vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy theo quy định.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hoạt đọng kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy..

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác quảng bá, giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch sinh thái của tỉnh, truyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp & PTNT định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Phòng QLDL

Các Tin khác
- Nhà hàng Cánh Diều Vàng Nam Định được vinh danh Doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2017 10/07
- Thành lập Ban quản lý Khu Du lịch Thịnh Long. 29/06
- Sở VHTTDL phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng quản lý kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu du lịch Thịnh Long và Quất Lâm 16/06
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng cơ sở lưu trú du lịch. 19/06
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên quy mô toàn quốc 16/06
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra công tác triển khai hoạt động du lịch biển năm 2017 16/06
- Tổng cục Du lịch hướng dẫn triển khai thực hiện việc đánh giá điểm đến du lịch. 27/06
- Bún đũa và Phở bò Nam Định lọt TOP 100 món ăn ẩm thực, đặc sản tiêu biểu của Việt Nam 26/06
- Tổng cục Du lịch hướng dẫn việc quản lý hoạt động kinh doanh đón khách du lịch tại các nhà khách, nhà nghỉ của các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 26/06
- Mở hướng phát triển du lịch biển 23/06
- Tổng cục Du lịch hướng dẫn tiêu chuẩn phiên dịch viên hỗ trợ hướng dẫn viên trong công tác giới thiệu và phục vụ khách du lịch theo chương trình du lịch. 23/06
- Quốc hội chính thức thông qua dự thảo Luật Du lịch sửa đổi 20/06
- Tổng cục Du lịch hướng dẫn việc cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch. 23/06
- Quy định mới về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 16/06
- Quy định về mức phí thẩm đinh và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, phí thẩm định cấp the Hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam 16/06